no-title

Munksjöbron

Munksjöbron sträcker sig över Munksjön i Jönköping och skapades för att förbättra för trafiken i centrala Jönköping. Bron invigdes 2006 med brofästivalen och är Jönköping kommuns största enskilda investering på mer än 100 miljoner kr.

Munksjöbron